Οι υπεύθυνοι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός έπειτα απ’ την απόφαση του δικαστηρίου πρέπει την 1η Σεπτεμβρίου να δώσουν στον Στάθη Ταυλαρίδη 30.000 ευρώ, ενώ εν συνεχεία οφείλουν να τον έχουν ξοφλήσει πλήρως ως τις 2 Ιανουαρίου 2018.

Η σχετική απόφαση:

«Ορίζει όπως το υπόλοιπο της επιδικασθείσας οφειλής στον καθ ου επαγγελματία ποδοσφαιριστή Ευστάθιο Ταυλαρίδη, με την υπ’ αριθ. 2/2017 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, καταβληθεί/εξοφληθεί από την οφειλέτιδα ΠΑΕ Παναθηναϊκός Α.Ο. ως ακολούθως:

1η δόση ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ την 01/09/2017, εκ των οποίων ποσό 24.058,75 ευρώ θα καταβληθεί στον ποδοσφαιριστή και ποσό 5.941,25 ευρώ θα παρακρατηθεί και θα καταβληθεί στην ΕΠΟ.
2η δόση ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ την 01/10/2017.
3η δόση ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ την 01/11/2017.
4η δόση ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ την 01/12/2017.
5η δόση ποσού 1.595,20 ευρώ πλέον 5.824,58 ως οφειλομένων τόκων, ήτοι συνολικό ποσό 7.419,78 ευρώ την 02/01/2018.

Απορρίπτει την από 18-7-2017 (με αριθ. Πρωτοκόλλου 20.011/20-7-2017) αίτηση του ποδοσφαιριστή Ευστάθιου Ταυλαρίδη».