Δείτε το σχόλιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σχετικά με τα χρέη της ΠΑΕ.

Το σχόλιο: