Στο πρωτοδεκείο οδηγείται ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός καθώς σήμερα στην τελική συνέλευση δεν σχηματίστηκε συνδιασμός.