Στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ προσέφυγε ο Παναθηναϊκός κατά του Μίκαελ Εσιέν, έπειτα από την από 27/7 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ.

Στο υπόμνημα με τις θέσεις της ΠΑΕ που κατατέθηκε και παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα το SDNA ζητείται να ρυθμιστεί η οφειλή προς τον Εσιέν με βάση τα προβλεπόμενα στην από το 2008 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) που υπεγράφη μεταξύ της ΕΠΟ, των επαγγελματικών Λιγκών και του ΠΣΑΠ, κάτι που ο Εσιέν αρνείται υποστηρίζοντας ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο Κώδικα Ιδιότητας και Μεταγραφών της ΕΠΟ, επειδή ο ίδιος δεν είναι μέλος του ΠΣΑΠ και ζητεί να επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινές εφόσον σε 60 ημέρες δεν εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς, καθώς και να του καταβληθούν «μελλοντικοί τόκοι».

Η βασική διαφορά είναι ότι στη ΣΣΕ οι όροι εξόφλησης είναι ευνοϊκότεροι για τις ΠΑΕ (π.χ. προβλέπονται περισσότερες δόσεις).

Ο Παναθηναϊκός ισχυρίζεται ότι η ΣΣΕ είναι «αναπόσπαστο μέρος» του κανονισμού και ότι έχουν εκδοθεί από το ίδιο δικαστήριο αποφάσεις περί εξόφλησης αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σύμφωνα με τη ΣΣΕ.

Όσον αφορά το αίτημα του Εσιέν για επιβολή ποινών το χαρακτηρίζει «πρόωρο», ενώ αρνείται ότι υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό για «μελλοντικούς τόκους», ειδικότερα από τη στιγμή που «τηρείται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων σε δήλη ημέρα».

Τέλος ο Παναθηναϊκός ζητεί τη ρύθμιση της οφειλής σε δόσεις.

Πηγή: SDNA.gr