Το ποσό των 3.000 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ υπέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για δηλώσεις που δυσφημούν το άθλημα, τις οποίες και πρέπει να ανακαλέσει σε δέκα μέρες.

Αναλυτικά:

1) Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο αυστηρή έγγραφη επίπληξη, πρόστιμο 3.000,00€ και έγγραφη ενώπιον του ΜΔΟ ρητή ανάκληση των δυσφημιστικών δηλώσεων εκ μέρους του εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την επίδοση σε αυτόν της σχετικής πειθαρχικής απόφασης τα οποία αναφέρονται στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 66/28-6-2017 κλήση του Μ.Δ.Ο. και

2) Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΕ για δήλωση του Δ. Γιαννακόπουλου που δυσφημεί το άθλημα, παράπτωμα που αναφέρεται στην ως άνω κλήση».

Leave a Reply

Your email address will not be published.