Αγώνες και χωρίς VAR τη νέα σεζόν στη Super League: Ποιές οι δύο περιπτώσεις;

Mέχρι την προηγούμενη σεζόν η χρήση του VAR ήταν υποχρεωτική για όλους τους αγώνες της Super League και τον τελικό Κυπέλλου.

Με διάταξη που πέρασε στο νέο ΚΑΠ, στο επόμενο πρωτάθλημα θα μπορούν να διεξαχθούν αγώνες χωρίς VAR εφόσον: α) το VAR τεθεί εκτός λειτουργίας την ημέρα ή κατά τη διάρκεια του αγώνα και β) εφόσον κατά τον ορισμό του αγώνα δεν μπορεί να διασφαλιστεί η χρήση VAR, αλλά λόγοι ανωτέρας βίας επιβάλλουν τη διεξαγωγή του.

Η διάταξη αναφέρει:

«Αν δεν μπορεί να διασφαλιστεί η λειτουργία του συστήματος VAR κατά το χρόνο ορισμού ενός αγώνα, αυτός θα πρέπει να ορίζεται σε άλλη ημερομηνία, πλην αν όλως εξαιρετικοί λόγοι ανωτέρας βίας (λ.χ. μη ύπαρξη διαθέσιμων ημερομηνιών κλπ) επιβάλλουν την τέλεσή του. Αν προκύψει πρόβλημα μη εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος VAR την ημέρα του αγώνα (είτε πριν την έναρξη του είτε και κατά τη διάρκεια αυτού) ο αγώνας διεξάγεται κανονικά».