Αποκλεισμός από τα γήπεδα για τον Καραπαπά!

Το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της Σούπερ Λιγκ τιμώρησε τον Κώστα Καραπαπά με αποκλεισμό τα γήπεδα για έξι μήνες ενώ ο Βρέντζος τιμωρήθηκε για 3,5 μήνες.

Αναλυτικά:

4/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Κ. ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ (Αντιπρόεδρος), Ι. ΒΡΕΝΤΖΟΣ (Μέλος Δ.Σ.) Δ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ (Αντιπρόεδρος): – Απαλλάσσει τον 4ο εγκαλούμενο από τις αποδιδόμενες σε αυτόν πειθαρχικές παραβάσεις. – Απαλλάσσει τον 2ο εγκαλούμενο της υπό στοιχεία 1) Α) πράξης. – Απαλλάσσει τον 2ο εγκαλούμενο της υπό στοιχεία 1) Γ) (ι) πράξης καθ’ ο μέρος αφορά μόνο στην είσοδο αυτού στον  αγωνιστικό χώρο. – Απαλλάσσει τον 3ο εγκαλούμενο της υπό στοιχείο 1) Α)  (ι) πράξης.  – Δέχεται κατά τα λοιπά ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις λοιπές αποδιδόμενες σε αυτούς πειθαρχικές παραβάσεις. – Επιβάλλει: [Ι] Στον 2ο εγκαλούμενο Κ. ΚΑΡΑΠΑΠΑ για την  υπό στοιχεία 1) Β’) πράξη απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (παράβαση άρθρων 12 παρ.  1 περ. β’, 11 και 10 παρ. 1 περ. β’, του Π.Κ. της ΕΠΟ), για την  υπό στοιχεία 1) Γ) (ι) πράξη απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο  για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (παράβαση άρθρων 12  παρ. 1 περ. β’, 11 και 10 παρ. 1 περ. δ Ι του ΠΚ της ΕΠΟ), για  την υπό στοιχείο 1) Γ) (ιι) και (ιιι) πράξη απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (παράβαση  άρθρων 12 παρ. 1 περ. β’, 11 και 10 παρ. 1 περ. δ’ Ι του ΠΚ της ΕΠΟ) και για την υπό στοιχεία 1) Γ) (iv) πράξη απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (παράβαση άρθρων 12 παρ. 1 περ. β’, 11 και 10 παρ. 1 περ. δ Ι  του ΠΚ της ΕΠΟ).  – Καθορίζει για τον 2ο εγκαλούμενο συνολική ποινή  απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο έξι (6) μηνών. – Επιβάλλει: [ΙΙ] Στον 3ο εγκαλούμενο Ι. ΒΡΕΝΤΖΟ για την  υπό στοιχείο 1) Β) (ι) πράξη απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο  για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (παράβαση άρθρων 12  παρ. 1 περ. β’, 11 και 10 παρ. 1 περ. δ Ι του ΠΚ της ΕΠΟ) και για  την υπό στοιχείο 1) Β) (ιι) απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (παράβαση άρθρων 12 παρ.  1 περ. β’, 11 και 10 παρ. 1 περ. δ Ι του ΠΚ της ΕΠΟ) και για την  υπό στοιχείο 1) Β) πράξη (είσοδος σε αποδυτήρια διαιτητών)  απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο για ένα (1) μήνα και  χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ (άρθρο 12 παρ. 5  ΚΑΠ της ΕΠΟ).  – Καθορίζει για τον 3ο εγκαλούμενο συνολική ποινή  απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο τριών (3) μηνών και  δεκαπέντε (15) ημερών. – Επιβάλλει: [ΙΙΙ] Στην 1η εγκαλούμενη ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τη  χρηματική ποινή των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄ και 15  παρ. 4 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) (για την υπό στοιχείο 1) Β)  πράξη του Κ. ΚΑΡΑΠΑΠΑ και για την υπό στοιχείο 1) Α) (ιι) για Ι.  ΒΡΕΝΤΖΟ) και χρηματική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων (15.000)  ευρώ (άρθρο 5, 11 παρ. 3, 12, 10, παρ. 1 περ. β’ και δ Ι, 14 του  ΠΚ της ΕΠΟ). – Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή για την 1η εγκαλουμένη ΠΑΕ είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.