«Εγκρίθηκαν τα 75 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον Βοτανικό»

  Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA η αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενωσης ενέκρινε το κονδύλι των 75 εκατ. για τα έργα ανάπλασης στον Βοτανικό και μαζί με τα 55 εκατ. του Ταμείου Δημοσίων Επενδύσεων για την κατασκευή του γηπέδου, ολοκληρώνεται η βασική χρηματοδότηση.

  Το πράσινο φως για το κονδύλι των 75 εκατ. ευρώ που αφορά στα έργα ανάπλασης και περιβαλλοντικής υποστήριξης στον Βοτανικό δόθηκε οριστικά στην κυβέρνηση από την αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Ταμείο Ανάκαμψης.

  Η εξέλιξη αυτή ανοίγει διάπλατα το δρόμο για τη χρηματοδότηση του μεγαλεπίβολου πρότζεκτ, καθώς η πολιτεία πήρε την απαιτούμενη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ενωση όπως ανέμενε και προσδοκούσε για την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων έργων, πέραν της κατασκευής του γηπέδου. 

  Οι πληροφορίες του SDNA αναφέρουν επίσης ότι από το 2022 υπάρχει δικαίωμα εκταμίευσης των χρημάτων για να προχωρήσει το έργο.  

  Η συνολική χρηματοδότηση του πρότζεκτ άλλωστε βασίζεται σε ένα μείγμα κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ και το βασικό ζητούμενο ήταν η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ενωση για τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. 

  Για την κατασκευή του γηπέδου είχε εξ αρχής υπολογιστεί ως βάση το κονδύλι των 55 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων και ως εκ τούτου δεν υπήρχε λόγος  να ενταχθεί στο φάκελο που δόθηκε προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ενωση και αφορούσε στο Ταμείο Ανάκαμψης.  

  Επί της ουσίας, η πολιτεία (κυβέρνηση και Δήμος Αθηναίων) υπολόγιζε εξ αρχής σε δύο κουμπαράδες για τη βασική χρηματοδότηση του πρότζεκτ. Ο πρώτος αφορούσε στο Ταμείο Ανάκαμψης και σχετίζεται με τις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στον Βοτανικό και την ανάπλαση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, τα οποία εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  Και ο δεύτερος, το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων, που σχετίζεται άμεσα με τα προγράμματα ΕΣΠΑ και αφορά στην κατασκευή του ποδοσφαιρικού γηπέδου.

  Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι στο MoU που υπογράφηκε ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη αναφέρονται τα εξής όσον αφορά τη χρηματοδότηση του ποδοσφαιρικού γηπέδου: 

  «ΆΡΘΡΟ 9
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
  Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι το γήπεδο ποδοσφαίρου, όπως αυτό έχει χωροθετηθεί και οριοθετηθεί στην Περιοχή Ανάπλασης II, με βάση το από 14.5.2013 Π.Δ. θα χρηματοδοτηθεί με πόρους που θα εξευρεθούν από το Ελληνικό Δημόσιο, οι οποίοι θα παρασχεθούν στο Δήμο Αθηναίων, δεδομένου ότι η Περιοχή Ανάπλασης Ι  μετατρέπεται σε χώρο πρασίνου με βάση το από 14.5.2013 Π.Δ., η οποία με βάση διεθνή πρότυπα αποτιμήσεων έχει εκτιμηθεί σε αξία 70 εκ ευρώ περίπου. Ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει την ευθύνη και τις διαδικασίες υλοποίησης και κατασκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου. Για τον σκοπό αυτό ο Δήμος Αθηναίων εισφέρει ως μέρος της χρηματοδότησης του γηπέδου ποδοσφαίρου το ακίνητο κυριότητάς του, όπως ακριβώς αυτό προσδιορίζεται και οριοθετείται στο από 14.5.2013 Π.Δ. (ΦΕΚ Α.Α.Π. 161/2013). Ο ενδεικτικός αρχικός προϋπολογισμός υλοποίησης του γηπέδου ποδοσφαίρου ανέρχεται στο ποσό των 72 εκ. ευρώ περίπου, όπως ορίζεται και στο Παράρτημα 2 του παρόντος και θα καλυφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα παραπάνω».