Έκτακτη Γενική Συνέλευση ανακοίνωσε η ΠΑΕ!

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 24 Νοεμβρίου για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Αναλυτικά:

«Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24η του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 11-13, Βριλήσσια, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Διάφορες εγκρίσεις – ανακοινώσεις. 
Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 01η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 11-13, Βριλήσσια, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 24 Νοεμβρίου 2020 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής την 1 Δεκεμβρίου 2020 οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης».

Με βάση τα παραπάνω αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές στο Δ.Σ. της ΠΑΕ Παναθηναϊκό, του οποίου η θητεία λήγει στις 20 Νοεμβρίου και στην παρούσα φάση υφίστανται οι:

Μάνος Μαυροκουκουλάκης (Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος).
Μπουτσικάρης Λεωνίδας (Α’ Αντιπρόεδρος).
Παναγιωτίδης Γιάννης (Β’ Αντιπρόεδρος). 
Βρανόπουλος Δημήτρης (Μέλος – Εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη).
Αλαφούζος Γιάννης (Μέλος). 
Λουμίδη Αννα (Μέλος).
Μαθιόπουλος Γιώργος (Μέλος).