Επίσημα προς έγκριση 88.915.440 ευρώ για την κατασκευή του γηπέδου στο Βοτανικό!

  Υποβλήθηκε επισήμως προς έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η πρόταση χρηματοδότησης για την κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου στον Βοτανικό, σε τρεις δόσεις από το 2022 έως το 2024.

  Ενα ακόμη σημαντικό βήμα για το οριστικό «κλείδωμα» της χρηματοδότησης του πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης και της κατασκευής νέου σύγχρονου ποδοσφαιρικού γηπέδου για τον Παναθηναϊκό, πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου. 

  Κι αυτό διότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος υπέβαλλε επισήμως αίτημα στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την έγκριση κονδυλίου ύψους 88.915.440 ευρώ μαζί με ΦΠΑ (περί τα 70.000.000 ευρώ «καθαρά»), με δυνατότητα εκταμίευσης σε τρεις δόσεις. 

  Η πρώτη δόση προτείνεται να είναι ύψους 41.000.000 ευρώ και να δοθεί το 2022, η δεύτερη 40.000.000 ευρώ το 2023 και η τρίτη και τελευταία να είναι ύψους 7.915.440 ευρώ και να δοθεί το 2024.
   

  Το συνολικό ποσό που προβλέπεται να εξασφαλιστεί για το πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Πολιτεία ξεπερνά τα 145.000.000 ευρώ (160.000.000 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ). 

  Αναλυτικά η πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρει τα εξής: 

  «ΘΕΜΑ: Υποβολή Πρότασης ένταξης νέου έργου στη ΣΑΕ 075 
  ΣΧΕΤ: Η υπ’ με αρ. 393/29-03-2021 Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος – πρότασης χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
   
  Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού αιτήματος, σας υποβάλουμε πρόταση ένταξης νέου έργου στη ΣΑΕ 075 με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ». Παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα ένταξης του προτεινόμενου έργου χωρίς την ανάλογη απομείωση π/υ συνεχιζόμενου έργου που προβλέπεται στην παρ. 5.13.2.1. της υπ’ αρ. πρωτ. 17642/03- 03-2021/ΑΔΑ:64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9 Εγκυκλίου με θέμα «Οδηγίες για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και Προγραμματισμός δαπανών ΠΔΕ 2022-2024» καθώς δεν υφίσταται δυνατότητα απομείωσης π/υ συνεχιζόμενου έργου διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση. Σημειώνεται ότι το έργο προτείνεται με μηδενικές αρχικές πιστώσεις καθώς σύμφωνα με το υπ ́ αρ. πρωτ. 61981/1245/25.06.2021 Έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τομέα Ενέργειας δεν είναι δυνατόν να αναληφθούν νομικές δεσμεύσεις αν δε προηγηθεί αύξηση του ορίου πιστώσεων του ΕΠΑ 2021-2025». 

  Να σημειωθεί ότι το επόμενο ουσιαστικό βήμα εμπεριέχει τη δημοπράτηση του έργου κατασκευής του ποδοσφαιρικού γηπέδου μέσω διεθνούς διαγωνισμού, αφού προηγουμένως ολοκληρωθούν οι διμερείς συμβάσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών και -φυσικά- αυτές του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού εγκριθούν από την επικείμενη Γ.Σ. της «μάνας του λόχου».