Μέχρι 8 Ιουνίου το δικαίωμα προτίμησης στην ΑΜΚ των 5 εκατ. ευρώ

  Οι μέτοχοι της πράσινης ΠΑΕ πρέπει να καταθέσουν μίνιμουμ 100 χιλ. ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς έως τις 8 Ιουνίου για τουλάχιστον 334.000 μετοχές.


  Προχωράει η διαδικασία της πιο πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός έως του ποσού των 5.000.010,00 ευρώ, με το τριφύλλι να ανακοινώνει στους μετόχους της εταιρίας ότι η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα έχει ισχύ έως τις 8 Ιουνίου. 

  Οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας θα πρέπει να καταθέσουν το ποσό των 100.200,00 ευρώ τουλάχιστον στο λογαριασμό Νο 5041-006257- 514 που τηρεί η Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός Α.Ο. στην Τράπεζα Πειραιώς για τουλάχιστον 334.000 μετοχές. 

  Με βάση την ανακοίνωση: «η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της 22-05-2020, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 5.000.010,00 ευρώ με καταβολή μετρητών στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας. 


  Ή εάν το ποσό δεν καταβληθεί στον ειδικό λογαριασμό, με κατάθεση ποσού που δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα εισφορά διά εκδόσεως 16.666.700 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. 
  Η τιμή διάθεσης των ως άνω νέων 16.666.700 μετοχών θα γίνει στο ποσό των 0,30 ευρώ ανά μετοχή δηλαδή στην ονομαστική αξία των εκδοθησομένων μετοχών. 

  Δεδομένου ότι ποσοστό 10% εκ των νέων μετοχών που θα διατεθούν θα περιέλθει στο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο της ΠΑΕ σύμφωνα με τον Ν. 2725/99, οι υπόλοιπες μετοχές, ήτοι ποσοστό 90% των προς έκδοση μετοχών, θα διατεθούν με τελική τιμή 0,3333333 ευρώ ανά μετοχή και κατά στρογγυλοποίηση 0,34 ευρώ ανά μετοχή στην οποία (τελική τιμή των 0,34 ευρώ) συμπεριλαμβάνεται και η αξία των μετοχών του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου. 

  Το δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση μπορούν να ασκήσουν οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας κατά την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22-05-2020 εφόσον καταθέσουν το ποσό των 100.200,00 ευρώ τουλάχιστον στο λογαριασμό Νο 5041-006257- 514 που τηρεί η Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός Α.Ο. στην Τράπεζα Πειραιώςγια τουλάχιστον 334.000 μετοχές. 

  Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντός 14 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, ήτοι έως 8 Ιουνίου 2020. 
  Οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα προσκομίζουν τις μετοχές τους και το δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, στην Τράπεζα Πειραιώς και θα καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό Νο 5041-006257-514, παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα σχετική απόδειξη. 

  Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι, δεν καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα με το Νόμο, το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μετόχους που εκδήλωσαν την επιθυμία να συμμετάσχουν στην αύξηση μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, είτε σε τρίτους. 

  Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τις μετοχές τους από τα γραφεία της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, με την προσκόμιση του δελτίου της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της σχετικής απόδειξης της Τράπεζας. Μπορούν επίσης να παραλάβουν τις μετοχές με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους».


  Στην συντριπτική της πλειονότητα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναμένεται να καλυφθεί από τον μεγαλομέτοχο Γιάννη Αλαφούζο χωρίς να αποκλείονται συμβολικά ποσά από μικρομετόχους.

  Πηγή: SDNA.gr

  sofa offers
  Loading...
  Translate »