Νέα αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στην ΠΑΕ ύψους 9.8 εκατ. ευρώ!

  Συνεχίζει τις οικονομικές «ενέσεις» στον Παναθηναϊκό ο Γιάννης Αλαφούζος, αφού αποφασίστηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ μετά τη Γενική Συνέλευση στις 11 Δεκεμβρίου.

  Συγκεκριμένα, με απόφαση του ΔΣ της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, θα υπάρξει Τακτική Γενική Συνέλευση την 11η Δεκεμβρίου 2023, με ένα από τα βασικά θέματα της ημερησίας διάταξης να αφορά την προκήρυξη νέας αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου στο ποσό των 9.853.970,40 ευρώ.

  Το εν λόγω ποσό είναι λίγο μεγαλύτερο απ’ τις δύο τελευταίες ΑΜΚ ύψους 9,5 εκατ. ευρώ η κάθε μία, που είχαν προκηρυχθεί στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός στις 31 Δεκεμβρίου 2022 και στις 19 Ιουνίου 2023 αντίστοιχα.

  Αναλυτικά η σχετική πρόσκληση που αναρτήθηκε και στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας:

  «Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 11η του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00

  π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης 13, Βριλήσσια, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1) Έγκριση των Ετησίων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης της εταιρείας, από 1 Ιουλίου 2022 μέχρι 30 Ιουνίου 2023, μετά από ακρόαση των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

  2) Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση από 1 Ιουλίου 2022 μέχρι 30 Ιουνίου 2023.

  Η εκτιμώμενη ημερομηνία για το ματς Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό

  3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τη χρήση από 1 Ιουλίου 2023 μέχρι 30 Ιουνίου 2024.

  4) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 9.853.970,40 ευρώ με καταβολή μετρητών στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας ή εάν το ποσό δεν καταβληθεί στον ειδικό λογαριασμό, με κατάθεση οποιουδήποτε ποσού σε οποιοδήποτε λογαριασμό της εταιρείας που δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα εισφορά με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

  6) Διάφορες εγκρίσεις – ανακοινώσεις.

  Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα τη 18η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 13, Βριλήσσια, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ιδίου ως άνω θέματος ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

  Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 11ης Δεκεμβρίου 2023 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 18 Δεκεμβρίου 2023 οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης».

  0 0 Ψήφοι
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  Δείτε όλα τα ασχόλια