Γ. Σαπουντζόγλου: «Η αξία της Λεωφόρου είναι 372 εκατομμύρια ευρώ»!

Μέλη του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου αποκάλυψαν κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης την αποτίμηση της Λεωφόρου, σύμφωνα με τον Γεράσιμο Σαπουντζόγλου.

Σύμφωνα με τον εν λόγω Διδάκτωρ της Οικονομικής Σχολής, η αξία της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, σύμφωνα με αποτίμηση που έγινε τον Μάιο του 2021, είναι 372.000.000 ευρώ.

Παράλληλα, ο Γεράσιμος Σαπουντζόγλου, μέσω Email που έστειλε σε μέλη του Α.Ο, τόνισε πως ο Παναθηναϊκός είναι χαμένος με την Διπλή Ανάπλαση, καθώς προσφέρει παραπάνω από όσα λαμβάνει.

Ποιος είναι ο Γεράσιμος Σαπουντζόγλου:

Ο Γεράσιμος Σαπουντζόγλου, είναι Διδάκτωρ της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Dijon και διδάσκει στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αναπλ. Καθηγητής).

Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Ιονική Επενδύσεων Α.Ε.» και της «Ιονική Finance Α.Ε.».

Υπήρξε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, καθώς και μέλος του Δ.Σ. της «ΔΙΑΣ Α.Ε. – Διατραπεζικά Συστήματα». Επί σειρά ετών, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της European Investment Bank (Luxemburg), της Economic Policy Committee, της Monetary Committee και του Competitiveness Advisory Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το 1999 εξελέγη Αντιπρόεδρος του 2ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της UNESCO στη Seoul (Korea ).

Την περίοδο 1982-1986 υπηρέτησε ως Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης & Προγραμματισμού (Ε.Σ.Α.Π.).

Το τρέχον διδακτικό του έργο καλύπτει σε προπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα: «Νομισματική Θεωρία και Πολιτική», «Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική», και «Χρήμα και Τραπεζική», ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει τα μαθήματα: «Τραπεζική Οικονομική» (Π.Μ.Σ.: Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής), «Τραπεζική Διοίκηση & Διαχείριση Κινδύνων» και «Ειδικά Θέματα στην Τραπεζική» (Π.Μ.Σ.: Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη), καθώς και «Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα» (Π.Μ.Σ.: Δημόσιας Πολιτικής & Διοίκησης).