Από το φούρνο του Κωνσταντινέα στη δολοφονία του Άλκη: Το BBC ξεφυλλίζει το ημερολόγιο ντροπής του ελληνικού ποδοσφαίρου την τελευταία δεκαετία

Από το φούρνο του Κωνσταντινέα στη δολοφονία του Άλκη: Το BBC ξεφυλλίζει το ημερολόγιο ντροπής του ελληνικού ποδοσφαίρου την τελευταία δεκαετία

Η αναφορά του BBC στο ελληνικό ποδόσφαιρο της τελευταίας δεκαετίας μόνο κολακευτική δεν θα μπορούσε να είναι και παρουσιάζει ενδιαφέρον…