Το ΟΑΚΑ αλλάζει όψη – Ποια τα έργα αναβάθμισης των ιστορικών εγκαταστάσεων

  Σημαντικά έργα πρόκειται να πραγματοποιηθούν για την ανακαίνιση του ΟΑΚΑ, σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου.

  Ο Λευτέρης Αυγενάκης σε δηλώσεις του προανήγγειλε τα έργα αναβάθμισης του ΟΑΚΑ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

  Το υπουργείο Οικονομικών πήρε την απόφαση, προκειμένου το ΟΑΚΑ να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και να εγκριθεί ο προϋπολογισμός για τα έργα των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Σταδίου, τα οποία θα είναι ύψους 56,43 εκατομμυρίων ευρώ!

  Εντάσσεται στον πυλώνα της πράσινης μετάβασης της χώρας και πιο συγκεκριμένα στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και την χωροταξική μεταρρύθμιση.

  Φορέας υλοποίησης του έργου θα είναι το ΟΑΚΑ και το ΤΑΙΠΕΔ που έχει αναλάβει την ωρίμανση του διαγωνισμού. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, το πρώτο τρίμηνο του 2023 θα υπογραφεί η σύμβαση. Η ολοκλήρωση των έργων οριοθετείται για το 2ο τρίμηνο του 2024.

  Χωρισμένα σε 4 δράσεις τα έργα

  Τα έργα έχουν χωριστεί σε 4 διαφορετικές δράσεις. Η πρώτη αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου ύψους 7,5 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη ύψους 2 εκατ. ευρώ αφορά τη λειτουργική βελτιστοποίηση του υδάτινου συγκροτήματος και των γηπέδων προκειμένου να μειωθεί η ανάγκη και να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας.

  Παράλληλα, 4 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν για την συντήρηση και αναβάθμιση του ποδηλατοδρομίου. Από αυτά το 1 εκατ. ευρώ αφορά την οροφή για τη βελτίωση του ενεργειακού προφίλ του ακινήτου. Επίσης, 1,9 εκατ. ευρώ θα δοθεί για την αναβάθμιση του συγκροτήματος τένις εκ των οποίων μισό εκατ. ευρώ θα δοθεί για έργα στο κέλυφος.

  Τα έργα που θα πραγματοποιηθούν στο ΟΑΚΑ…

  Με τα έργα αυτά επιδιώκεται η επισκευή, συντήρηση και βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης του Ολυμπιακού συγκροτήματος προκειμένου να παραταθεί η ωφέλιμη ζωή του, να αναβαθμιστούν οι υποδομές του, να μειωθούν τα κόστη λειτουργίας του και να διατίθεται ασφαλές, λειτουργικό, ανταποδοτικό και βιώσιμο για την ενίσχυση του αστικού αθλητισμού.

  Συνοπτικά, το αντικείμενο του Αναδόχου θα αφορά σε επιθεώρηση και εκτενή έλεγχο των μεταλλικών κατασκευών και πολυκαρβονικών των στεγάστρων του Κεντρικού Σταδίου και του Ποδηλατοδρομίου του ΟΑΚΑ, των μεταλλικών κατασκευών των δύο εισόδων του, του Τείχους των Εθνών, καθώς και των μεταλλικών κατασκευών στην Αγορά.

  Γενικότερα, στόχος του έργου είναι η επισκευή, η συντήρηση και η βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) προκειμένου να παραταθεί η ωφέλιμη ζωή του, να αναβαθμιστούν οι υποδομές του, να μειωθούν τα κόστη λειτουργίας του και να διατίθεται ασφαλές, λειτουργικό, ανταποδοτικό και βιώσιμο για την ενίσχυση του αστικού αθλητισμού και των δράσεων αναψυχής.

  Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί για το Έργο θα ανέλθει σε είκοσι τέσσερις και ήμισυ (24,5) μήνες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης ή έως την κήρυξη προσωρινού αναδόχου για το έργο συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης, ανάλογα με το ποιο από τα ανωτέρω δύο επέλθει πρώτο.

  Ειδικότερα η ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων, των ελέγχων και των μελετών συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών με τα ανωτέρω παραδοτέα, θα πρέπει να λάβει χώρα εντός οκτώ και ήμισυ (8,5) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για το Έργο της παρούσας. Η προετοιμασία και υποβολή των τευχών διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου υλοποίησης των ενεργειών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης θα πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο εντός ένδεκα και ήμισυ (11,5) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για το Έργο της παρούσας.

  Το στέγαστρο του Ολυμπιακού Σταδίου αποτελείται από ένα ζεύγος μεγάλων, καμπύλων φύλλων, τα οποία καλύπτουν σχεδόν εξ ολοκλήρου την περιοχή των κερκίδων του Σταδίου. Αυτά τα φύλλα υλοποιούνται μέσω ενός μεταλλικού σκελετού και καλύπτονται από πολυκαρβονικό υλικό. Το στέγαστρο εδράζεται επί τεσσάρων βάσεων στα τέσσερα γωνιακά σημεία τα οποία απέχουν μεταξύ τους κατά την διαμήκη διεύθυνση 302m και κατά την εγκάρσια 142m. Οι βάσεις είναι υπερυψωμένες από το έδαφος κατά 7m. Η κύρια κατασκευή μορφώνεται από ένα ζεύγος μεγάλων συνδεδεμένων Τόξων.

  Τα Τόξα αυτά εκτείνονται κατά την διαμήκη διεύθυνση μεταξύ των σημείων στήριξης και το μέγιστο ύψος τους αγγίζει τα 69m. Έχουν κατασκευασθεί από κοίλα κυλινδρικά μεταλλικά ελάσματα διαμέτρου 3.25m για το Άνω Τόξο, (Σωλήνας Τόξου – Αrch Tube) και 3.6m για το Κάτω Τόξο, (Σωλήνας Στρέψης – Tosrion Tube). Τα δύο Τόξα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο το οποίο είναι κατακόρυφο στο επίπεδο του εδάφους και ενώνονται μεταξύ τους με 8 συνολικά ζεύγη προεντεταμένων καλωδίων τοποθετημένα ανά 25m.

  Αλλάζει και το Ποδηλατοδρόμιο

  Το Ποδηλατοδρόμιο καλύπτεται από ένα ελλειπτικό στέγαστρο του οποίου ο μεγάλος άξονας έχει μήκος 153m ενώ ο μικρός άξονας του έχει μήκος 110m. Η φέρουσα κατασκευή του Στεγάστρου αποτελείται από δύο ζεύγη Τόξων με άνοιγμα 145m μεταξύ των σημείων στηρίξεως. Το σχηματιζόμενο από τα δύο Τόξα επίπεδο είναι κεκλιμένο ως προς την κατακόρυφο κατά 28° περίπου ως προς τον ορίζοντα και το μέγιστο ύψος του Άνω Τόξου αγγίζει τα 46m ενώ του Κάτω Τόξου είναι περίπου 19m. Τα ζεύγη των Τόξων στην γέννησή τους απέχουν περίπου 23m.

  Η κύρια κατασκευή μορφώνεται από ένα ζεύγος μεγάλων συνδεδεμένων Τόξων. Τα Τόξα αυτά εκτείνονται κατά την διαμήκη διεύθυνση μεταξύ των σημείων στήριξης και το μέγιστο ύψος τους αγγίζει τα 69m. Έχουν κατασκευασθεί από κοίλα κυλινδρικά μεταλλικά ελάσματα διαμέτρου 3.25m για το Άνω Τόξο, (Σωλήνας Τόξου – Αrch Tube) και 3.6m για το Κάτω Τόξο, (Σωλήνας Στρέψης – Tosrion Tube). Τα δύο Τόξα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο το οποίο είναι κατακόρυφο στο επίπεδο του εδάφους και ενώνονται μεταξύ τους με 8 συνολικά ζεύγη προεντεταμένων καλωδίων τοποθετημένα ανά 25m.

  Έργα ανάκαμψης και στους υπόλοιπους χώρους

  Το Τείχος των Εθνών είναι ένας κινούμενος και διαπερατός τοίχος μήκους 260m και ύψους 20m. Το Τείχος είναι υπερυψωμένος κατά 5m από το έδαφος επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την ανενόχλητη πρόσβαση του κοινού στους χώρους του ΟΑΚΑ. Το Τείχος υλοποιείται μέσω ενός συστήματος κατακόρυφων μεταλλικών στοιχείων (λαμέλες) μήκους 20m, με αποστάσεις μεταξύ των 272mm και τα οποία στηρίζονται στο μέσον τους, μέσω αρθρώσεως, η οποία επιτρέπει την περιστροφή τους.

  Όλο το σύστημα των κατακόρυφων μεταλλικών στοιχείων στηρίζεται σε έναν μεταλλικό πλαισιωτό φορέα. Μία συνεχής δοκός κιβωτιοειδούς διατομής διατρέχει όλα τα στοιχεία και στηρίζεται επί έντεκα μεταλλικών κεκλιμένων υποστυλωμάτων κατασκευασμένων από συγκολλημένα φύλλα χάλυβος τα δε υποστυλώματα απέχουν μεταξύ τους 25m.

  Η Αγορά στον χώρο του ΟΑΚΑ είναι ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος για το κοινό επιφανείας περίπου 9000m2 ο οποίος προορίζεται για διάφορες χρήσεις όπως επί παραδείγματι για εκθέσεις, περίπτερα, καφετέριες, χώρους αναψυχής κ.λπ. Η Αγορά αποτελείται από μία σειρά επαναλαμβανόμενων αμφίπακτων κύριων μεταλλικών οξυκόρυφων τοξωτών πλαισίων δύο τύπων με άνοιγμα 26m και ύψος 18m και 22m (αναλόγως του τύπου).

  Η κατασκευή εδράζεται επί πεδιλοδοκού οπλισμένου σκυροδέματος. Οι δύο τύποι των πλαισίων εναλλάσσονται μεταξύ τους με αποστάσεις 5m και ανά εννέα πλαίσια έχει κατασκευαστεί ένας αρμός διαστολής. Τα πλαίσια έχουν τοποθετηθεί ώστε να δημιουργούν έναν αψιδωτό χώρο, καμπύλο σε κάτοψη και συνολικού μήκους 450m περίπου.

  Στον χώρο του ΟΑΚΑ έχουν κατασκευαστεί δύο (2) Στέγαστρα στις εισόδους για το κοινό. Το ένα Στέγαστρο βρίσκεται στη Βόρεια πλευρά του συγκροτήματος (προς το Σταθμό Ειρήνης) ενώ το άλλο βρίσκεται στη Δυτική πλευρά (προς τη Λεωφ. Κύμης).

  Τα Στέγαστρα είναι θολωτές μεταλλικές κατασκευές και οι διαστάσεις τους είναι 53.48m πλάτος, 44m μήκος και 10.17m ύψος. Αποτελούνται από δύο κύρια τοξωτά αμφίπακτα πλαίσια κατασκευασμένα από μεταλλικές κοιλοδοκούς τα οποία απέχουν μεταξύ τους 12m. Τα δύο αυτά τοξωτά πλαίσια συνδέονται μεταξύ τους με διαγώνιες αντιανέμικες σωληνωτές ράβδους οι οποίες εξασφαλίζουν τη δυσκαμψία του συστήματος κατά την εγκάρσια διεύθυνση.

  Πηγή: Thestandard.gr